Kto jest Administratorem moich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych Klientów sklepu internetowego pod adresem https://www.tttechnology.pl/ (dalej: Sklep Internetowy TT Technology) jest:

KT TRADE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ul. Borówkowa 9, 63-004 Gowarzewo

NIP: 777-332-49-78, REGON: 38058242400000

wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod nr KRS 0000737925

Administrator odpowiada za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny oraz zgodny
z obowiązującymi przepisami prawa.

Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora możesz skontaktować się:

pod adresem e-mail: kontakt@kt-trade.pl .

pod numerem telefonu: 61 8 75 36 62.

listownie na adres: KT TRADE sp. z o.o. sp. k. ul. Borówkowa 9, 63-004 Gowarzewo

lub osobiście w: siedzibie KT TRADE sp. z o.o. sp.k. przy ul. Borówkowej 9 w Gowarzewie.

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych ani swojego przedstawiciela.

Jakie jest źródło moich danych - skąd są pozyskiwane?

Dane osobowe pozyskujemy zawsze bezpośrednio od Ciebie. Jeśli kupujesz towary za pośrednictwem Sklepu Internetowego TT Technology, to podajesz nam swoje dane, ponieważ jest to niezbędne w celu należytego wykonania sprzedaży.

Jaki jest zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych oraz cel przetwarzania?

Przedmiotem działalności Administratora jest sprzedaż artykułów oświetlenia w technologii led itp. za pośrednictwem Sklepu Internetowego TT Technology. Dane osobowe są przetwarzane w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO. Odmienny jest również termin przechowywania danych osobowych. W celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje odnosząc się do celu przetwarzania Twoich danych osobowych.

Zakup za pośrednictwem Sklepu Internetowego TT Technology:

W tym celu dane osobowe przetwarzane są głównie po to, aby:

 1. skontaktować się z Klientem w celu poinformowania go o aktualizacjach dotyczących złożonego zamówienia lub przekazania mu informacji związanych z zamówionymi produktami czy usługami,

 2. zarządzać płatnościami za zakupione produkty, niezależnie od wybranego sposobu płatności,

 3. uruchomić niezbędne mechanizmy, w celu zapobiegania ewentualnym nadużyciom względem Klienta oraz względem nas podczas procesu zakupów,

 4. zarządzać ewentualnymi zwrotami po dokonaniu zakupu oraz aby zarządzać pytaniami o dostępność produktów, rezerwacjami produktów lub świadczeniem usług,

 5. do celów fakturowania oraz aby wystawiać paragony i faktury za zakupy dokonane za pośrednictwem Sklepu Internetowego TT Technology.

Zakres danych. W celu skorzystania ze sklepu internetowego TT Technology przetwarzane są następujące dane osobowe:

 1. w przypadku Konsumentów – adres e-mail, imię, nazwisko, adres dostawy, kraj (towar może być dostarczony tylko na terenie Polski), numer telefonu, numer rachunku bankowego,

 2. w przypadku Przedsiębiorców – adres e-mail, imię i nazwisko osoby składającej zamówienie, adres dostawy, kraj (towar może być dostarczony tylko na terenie Polski), numer telefonu, numer rachunku bankowego, nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, NIP, adres prowadzonej działalności gospodarczej.

Podstawa prawna. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w związku z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży zawartej pomiędzy KT TRADE sp. z o.o. sp. k. a Klientem.

Czas przetwarzania danych osobowych. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez czas potrzebny do zarządzania zakupem nabytych przez Ciebie produktów, w tym ewentualnymi zwrotami, skargami czy reklamacjami związanymi z określonym produktem lub usługą. Dane będziemy przetwarzać najpóźniej do dnia wygaśnięcia roszczeń z tytułu zawartej umowy sprzedaży (będziemy przetwarzać dane osobowe maksymalnie przez 2 lata od dnia zawarcia umowy sprzedaży).

Zwrot towaru (odstąpienie od umowy sprzedaży)

Zakres danych. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane osobowe: adres e-mail, imię, nazwisko, adres dostawy, kraj, telefon, numer rachunku bankowego, dane z imiennej faktury VAT (jeśli była wystawiona).

Podstawa prawna. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego ciążącego na nim na podstawie przepisów prawa (realizacja uprawnienia kupującego towar na odległość do odstąpienia od umowy).

Czas przetwarzania danych osobowych. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez czas potrzebny do zarządzania zakupem nabytych przez Ciebie produktów, w tym ewentualnymi zwrotami, skargami czy reklamacjami związanymi z określonym produktem lub usługą. Dane będziemy przetwarzać najpóźniej do dnia wygaśnięcia roszczeń z tytułu zawartej umowy sprzedaży (będziemy przetwarzać dane osobowe maksymalnie przez 3 lata od dnia zawarcia umowy sprzedaży).

Reklamacja towaru zakupionego za pośrednictwem Sklepu Internetowego TT Technology

Zakres danych. W celu rozpatrzenia reklamacji Administrator przetwarza następujące dane osobowe:

 1. Konsumentów – adres e-mail, imię, nazwisko, adres dostawy, kraj telefon, numer rachunku bankowego, dane wynikające z imiennej faktury VAT,

 2. Przedsiębiorców – adres e-mail, imię i nazwisko osoby składającej zamówienie, adres dostawy, kraj, telefon, numer rachunku bankowego, dane wynikające z faktury VAT.

Podstawa prawna. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego ciążącego na nim na podstawie przepisów prawa (realizacja uprawnień kupującego z tytułu rękojmi za wady towaru)

Czas przetwarzania danych osobowych. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez czas potrzebny do zarządzania zakupem nabytych przez Ciebie produktów, w tym ewentualnymi zwrotami, skargami czy reklamacjami związanymi z określonym produktem lub usługą. Dane będziemy przetwarzać najpóźniej do dnia wygaśnięcia roszczeń z tytułu zawartej umowy sprzedaży (będziemy przetwarzać dane osobowe maksymalnie przez 2 lata od dnia zawarcia umowy sprzedaży).

Prowadzenie działań marketingowych

W tym celu dane przetwarzane są głównie po to, aby przesyłać newsletter, dotyczący naszych produktów. Prosimy pamiętać, że możesz w każdej chwili bezpłatnie zrezygnować z otrzymywania newslettera, stosując się do wskazówek zawartych w każdej korespondencji wysyłanej przez nas. Ponadto dane osobowe przetwarzane są przez nas w celu prowadzenia działań promocyjnych (na przykład, w celu przeprowadzania konkursów).

Zakres danych. W tym celu Administrator przetwarza dane osobowe obejmujące adres e-mail, imię, nazwisko, niekiedy wizerunek.

Podstawa prawna. Podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych jest udzielona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych w tym celu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Czas przetwarzania danych osobowych. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie cofniesz swojej zgody. W przypadku newslettera będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie cofniesz zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dane osobowe będziemy przetwarzać maksymalnie przez 1 rok od dnia ostatniego otwarcia wiadomości e-mail.

Obsługa informatyczna

W tym celu Twoje dane osobowe są przetwarzane głównie po to, aby zapewnić należytą obsługę informatyczną realizowanych przez nas umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego TT Technology, jak również w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej https://www.tttechnology.pl/pl/ (dalej: Sklep Internetowy TT Technology) , wysyłki newslettera itp.

Zakres danych: Dane wynikające z plików cookies [link do Polityki plików cookies], a także wszystkie inne dane, które przetwarzamy w związku z obsługą informatyczną Administratora (np. dane z monitoringu).

Podstawa prawna: Podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych w celach obsługi informatycznej jest nasz uzasadniony interes prawny polegający na zapewnieniu należytej obsługi Sklepu Internetowego TT Technology. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj.

Czas przechowywania danych osobowych: Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez czas przechowywania plików cookies lub przez czas przechowywania wskazany w przypadku innych celów przetwarzania (np. w przypadku przetwarzania danych w związku z zakupem towaru, dane będziemy przetwarzać maksymalnie do dnia wygaśnięcia roszczeń z zawartej umowy).

Statystyka korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego TT Technology oraz ułatwienie korzystania ze sklepu, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego serwisu

Zakres danych. W tych celach przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Sklepie Internetowym TT Technology, takie jak: odwiedzane strony i podstrony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu, jak również dane dotyczące Twojej historii wyszukiwania, Twojego adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego.

Podstawa prawna. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. uzasadniony interes prawny Administratora polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług (usługi świadczone za pośrednictwem strony https://www.tttechnology.pl/ , w tym sklepu internetowego).

Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe będziemy przechowywać przez czas przechowywania plików cookies na Twoim urządzeniu (możesz samodzielnie zmienić ustawienia przechowywania plików cookies).

Kontakt z Klientem – rozpatrywanie skargi, wniosków, zapytań

Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać podane przez Ciebie dane osobowe, w związku ze złożonymi zapytaniami, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług lub zakupu towaru, będących przyczyną skargi lub wniosku oraz dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności naszych usług oraz lepszym dostosowaniu oferty do potrzeb kupujących. Ponadto nasz uzasadniony interes związany jest z budowaniem pozytywnych relacji pomiędzy Administratorem a Klientem, opartych na rzetelności i lojalności.

Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzamy przez czas odpowiedzi na zapytanie Klienta, jego skargę lub wniosek. Następnie dane osobowe są usuwane. Najpóźniej dane są usuwane w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia skargi, wniosku lub zapytania.

Księgowość, rachunkowość

Zakres danych. Jeśli wystawiamy fakturę VAT lub paragon imienny, jesteśmy zobligowani, przez obowiązujące przepisy prawa, do przechowywania tych dokumentów oraz przetwarzania danych osobowych w nich zawartych (obejmujących: imię, nazwisko, adres, nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, NIP, adres prowadzonej działalności gospodarczej) dla celów rachunkowych i księgowych.

Podstawa prawna. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli konieczność spełnienia przez Administratora obowiązków ciążących na niego na mocy przepisów prawa.

Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez okres przechowywania dokumentacji księgowej, rachunkowej oraz podatkowej. Wystawione paragony imienne i faktury VAT przechowujemy do dnia wygaśnięcia zobowiązań podatkowych, czyli przez 5 lat, licząc od dnia końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń

Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre podane przez Ciebie dane osobowe: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z naszych usług lub kupowanych towarów, wizerunek pozyskany z monitoringu, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki korzystasz z naszych usług lub kupujesz towary, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

Czas przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe w tym celu będziemy przechowywać do czasu wygaśnięcia roszczeń, tj. maksymalnie przez 3 lata od dnia kiedy Administrator dowiedział się
o szkodzie oraz osobie zobowiązanej do jej naprawienia.

Komu przekazywane są moje dane osobowe?

Administrator Danych Osobowych, z najwyższą starannością dba o poufność Twoich danych osobowych. Z uwagi na konieczność wypełnienia zobowiązań umownych oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego TT Technology, dane osobowe są przekazywane wskazanym poniżej osobom.

Dostawcy usług, w tym informatycznych

Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu swojej działalności gospodarczej. Dostawy zaopatrują Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające świadczenie usług na rzecz użytkowników oraz zarządzanie organizacyjne. Dane przekazujemy również podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne, w tym także dostawcom serwerów, na których przechowywane są dane osobowe.

Dostawcy i partnerzy usług logistycznych, transportowych, doręczeniowych

Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom i partnerom świadczącym na naszą rzecz usługi logistyczne, transportowe i doręczeniowe.

Obsługa Administratora

Możemy przekazywać Twoje dane dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym), jak również podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi audytowe.

Organy państwowe

Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską?

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Unię Europejską.

Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Podanie niektórych danych osobowych jest niezbędne w celu zakupu naszych towarów poprzez Sklep Internetowy TT Technology. Podanie innych danych ma charakter dobrowolny i nie jest konieczne w celu zawarcia i wykonania umowy. Informacje wymagane są oznaczone jako obowiązkowe w Sklepie Internetowym TT Technology. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości sprzedaży towaru na Twoją rzecz. Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

Jakie mam prawa?

Administrator, w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, zapewnia realizację Twoich praw związanych przetwarzaniem danych osobowych, opisanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na:

 1. pod adresem e-mail: …………………………………………….,

 2. pod numerem telefonu: …………………………………………….,

 3. listownie na adres: KT TRADE sp. z o.o. sp. k. ul. Borówkowa 9, 63-004 Gowarzewo

 4. lub osobiście w: siedzibie spółki KT TRADE sp. z o.o. sp.k. przy ul: Borówkowej 9 w Gowarzewie.

Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (tj. w związku z wysyłką newslettera), jeśli jej udzieliłeś. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji.

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z prowadzeniem statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności serwisu oraz ułatwieniem korzystania z serwisu.

Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.

Podstawa prawna: art. 21 RODO

Prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”)

Masz prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia Konta.

Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 1. wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę,

 2. Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,

 3. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny,

 4. Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko oraz adres e-mail, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

Podstawa prawna: art. 17 RODO

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.

Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 1. gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni,

 2. gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania,

 3. gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

 4. gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

Podstawa prawna: art. 18 RODO

Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

 1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,

 2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych wobec danych.

 3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać samodzielnie w zakładce Ustawienia (Prywatność). W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

Podstawa prawna: art. 16 RODO

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Podstawa prawna: art. 20 RODO

W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Prawo do złożenia skargi

Jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych. Skargę można składać Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Polityka plików cookies

Przez korzystanie z serwisu internetowego udostępnianego w domenie https://www.tttechnology.pl/ wyrażana jest zgoda na instalację plików cookies na urządzeniu końcowym osoby korzystającej ze Strony oraz wykorzystywanie plików cookies przez KT TRADE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gowarzewie, zgodnie z niniejszą Polityką. Zgoda jest wyrażana za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie plików cookies, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Strony (więcej informacji poniżej).

 1. Co to jest plik cookie?

„Cookies” (Ciasteczka) są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

 1. W jakim celu strona internetowa https://www.tttechnology.pl/ korzysta z plików cookies?

Pliki cookies używane na stronach internetowych https://www.tttechnology.pl/ umożliwiają mierzenie aktywności użytkowników na stronie. Stosujemy pliki cookies w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania witryny. Pliki cookies umożliwią również zbadanie preferencji użytkowników i tym samym stałe podnoszenie jakości świadczonych przez nas usług. Nie wykorzystujemy plików cookies, aby kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem telefonu, maila bądź poczty tradycyjnej. W naszych serwisach nie stosujemy cookies behawioralnych.

 1. Jakich plików cookies używamy?

Na stronie https://www.tttechnology.pl/ mogą być używane dwa rodzaje plików cookies:

 1. sesyjne - pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowe,

 2. stałe - pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

 

 

 

 1. Czy mogę zrezygnować z akceptowania plików cookies?

Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem plików cookies są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. Większość używanych przeglądarek domyślnie je akceptuje. Jednak użytkownik, może ustawić tak przeglądarkę, by ta odrzucała prośby o przechowanie plików cookies w ogóle lub tych wybranych. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Zanim podejmiemy taką decyzję warto pamiętać jednak, że wiele plików cookies pomaga w korzystaniu ze strony internetowej. 

 1. Jak wyłączyć obsługę plików cookies?

Szczegółowe informacje o obsłudze plików cookies dostępne są w ustawieniach oraz dokumentacji wybranej przeglądarki internetowej.